נמל מספנות ישראל – מצוינות סביבתית מעשית

כנמל מוביל בתחומי היעילות- הבטיחות והשרות, גם תחום איכות הסביבה מטופל ברצינות ומקצועיות.
נמל מספנות ישראל מבצע את כל פעילותו בכפוף לדרישות כל דין, ובכלל זה גם לחוקים, תקנות, תקנים ודרישות מחייבות גם בתחום הסביבתי.

הנהלת הנמל שמה לעצמם כיעד למנוע כל זיהום סביבתי. ולפעול לשיפור ביצועים מתמיד בכל פעילויות הנמל, המשפיעות על הסביבה ו/או הקשורות לכל היבט סביבתי.

מחויבות ההנהלה וכהצהרת כוונות לתחום הסביבתי מוגדרת ומשתקפת בהגדרת המדיניות.
מתווה המדיניות מיוצג בשלושת הרבדים הבאים:

  • א. הגנה/מניעת פגיעה סביבתית
  • ב. עמידת בדרישות ההתאמה (החוק)
  • ג. פעילות לשיפור מתמיד של הביצועים הסביבתיים

להלן:

 • חברת נמל מספנות ישראל מחויבת לעמידה בכל דרישות החוק, צווים, תקנות ואחריות של תחום איכות הסביבה.
 • כל פעילות ומתקן בנמל מתוכננים ופועלים עפ"י עקרונות שמירת איכות הסביבה, להפחתה במקור להשפעה זו.
 • כל הפעילות וההשפעה הסביבתית מפוקחת ע"י הנהלת הנמל ובסיוע צמוד של בעלי תפקיד ייעודיים לנושא.
 • החברה פועלת, בשת"פ עם עובדי הנמל, לשיפור מתמיד של פעילותה. והטמעת תרבות איכות הסביבה בנמל.
 • החברה תקיים סקרי סיכונים סביבתיים. וכן הנושא ויעדיו ידווח שוטף, ויוצג בסקר שנתי בפני ההנהלה.
 • המדיניות תוסבר ותופץ לכל העובדים, הקבלנים/ספקי השרות, ותיסקר ליישומה אחת לשנה בפני ההנהלה.

כל עובדות ועובדי הנמל מחויבים לשמירה והקפדה על דרישות ותקנות הסביבה.

להלן מערך הניהול הסביבתי של נמל מספנות ישראל

תרשים הניהול הסביבתי של נמל מספנות ישראל – תחת המנכ״ל נמצאת וועדת איכות הסביבה וההנהלה, ותחתיהם היחידות השונות – מנהל משק, מנהל אחסנה, מנהל רציפים, מנהל אחזקה, ממונה בטיחות ובקר בנ״ס, מתחת נמצאים אחראי משמרת, בקרי רציף ועובדי ועובדות הנמל.

תרשים הניהול הסביבתי של נמל מספנות ישראל - תחת המנכ״ל נמצאת וועדת איכות הסביבה וההנהלה, ותחתיהם היחידות השונות - מנהל משק, מנהל אחסנה, מנהל רציפים, מנהל אחזקה, ממונה בטיחות ובקר בנ״ס, מתחת נמצאים אחראי משמרת, בקרי רציף ועובדי ועובדות הנמל.